O urzędzie
O urzędzie


Zadania urzędu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 06 września 2012 11:33

1. Zadania Inspekcji Weterynaryjnej

 

Celem działania Inspekcji Weterynaryjnej jest ochrona bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego  w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego oraz ochrona  zwierząt i ochrona zdrowia  zwierząt .   W ramach tej funkcji wspierany jest rozwój obszarów wiejskich , podejmowane są działania ukierunkowane  na wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich  oraz poprawę jakości produkcji i produktów rolnych .

 

Główne  obszary działania Inspekcji Weterynaryjnej to:

 

 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych (zoonoz),
 • badania kontrolne zakażeń zwierząt,
 • monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciw drobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach;
 • nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,
 • nadzór nad wprowadzaniem na rynek zwierząt,
 • nadzór nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego (pozyskiwanie i przechowywanie), jaj wylęgowych drobiu i produktów akwakultury,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt - dobrostan zwierząt (ochrona zwierząt w chowie i hodowli, w transporcie i podczas uboju),
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,
 • prowadzenie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów,
 • ustalanie warunków i nadzór nad eksportem z podmiotów będących pod nadzorem IW do krajów trzecich,
 • nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
 • badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • prowadzenie monitoringu żywności, tj. monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego,
 • nadzór nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz łącznie z produkcją pierwotną (zboża),
 • nad stosowaniem pasz leczniczych , prowadzenie monitoringu pasz,
 • nadzór nad pozyskiwaniem i zagospodarowywaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do konsumpcji przez ludzi (utylizacja),
 • zarządzanie systemami informatycznymi w Inspekcji Weterynaryjnej

2. Kadry Inspekcji Weterynaryjnej w powiecie włoszczowskim

W skład Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włoszczowie wchodzą:

 

1. zespoły oraz samodzielne stanowisko pracy :

a.  zespół do spraw zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt,

b. zespół do spraw  bezpieczeństwa żywności , pasz  oraz ubocznych produktów zwierzęcych,

c.  zespół do spraw  finansowo – księgowych  oraz administracyjnych,

d. samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej.

 

W  Powiatowym Inspektoracie Weterynarii we Włoszczowie  zatrudnionych jest 13 osób ,w tym  6 inspektorów, główna  księgowa,  referent finansowo –księgowo- kadrowy 1 osoba, starszy referent administracyjny -1 osoba, radca prawny, informatyk oraz  tzw. stanowisko pomocnicze 1 osoba.

Pracą  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  we Włoszczowie kieruje   Powiatowy Lekarz

Weterynarii.

Poprawiony: czwartek, 06 września 2012 11:41
 


Szukaj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookies dla tej strony.