Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 31 marca 2021 17:13

Deklaracja

Deklaracja dostępności strony bip.piwwloszczowa.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip.piwwloszczowa.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego bip.piwwloszczowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 21.02.2014

Data ostatniej dużej aktualizacji: brak

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

– Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. W serwisie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiszowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi, systemem lub aplikacjami użytkowników.

Oświadczenie sporządzono dnia 12.03.2021 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Pan Leszek Komisarczyk, adres poczty elektronicznej  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 41 394 49 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie, ul. Żwirki 2, 29-100 Włoszczowa.

Wejście do PIW prowadzi od zbiegu ulic ul. Żwirki i ul. Wigury po schodach. Sekretariat PIW znajduje się na pierwszym piętrze (pok. nr 13). W budynku nie ma windy, ani platformy schodowej.

Brak windy, podjazdu i wejścia dostosowanego dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą zadzwonić do sekretariatu tel. 41 394 49 92 w.21 i zgłosić chęć załatwienia sprawy urzędowej. Odpowiednia osoba zejdzie do interesanta i pomoże wejść do budynku lub będzie możliwość wypełnienia i złożenia odpowiednich dokumentów przy wejściu.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, głośników naprowadzających, oznaczeń w języku Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aby skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online należy zgłosić ten fakt za pośrednictwem poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie: 413944992.


Koordynator ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kielcach

Anna Skiba – Zespól ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

tel.:                 +48 41 294 49 92 w. 24

e-mail:            Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie.

Dostosowanie obiektów Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włoszczowie dla osób ze szczególnymi potrzebami.


 

Szukaj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookies dla tej strony.